JUDr. Eliška Wagshalová

 1. Active judge at the court Krajský súd Prešov, we register 980 hearings and 798 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Prešov, we register 856 hearings and 783 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 14 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2012 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 401 days and on average was assigned 292 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 77,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 22
 • Number of confirmed judgements – 17

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 763 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 600 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 194 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 30,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 50% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 574 – 577. mieste. Za kvalitu získal 12,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 4,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 0; 2
 • 2012 – 22.11.–23.11.2012 – Pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso–PATRIA; 2013 – 0; 2
 • 2012 – 22.11.–23.11.2012 – Pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso–PATRIA

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmenené
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmenené
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh o náhradu škody a… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu práv a povinností Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva -… Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Hearing will be held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zmenu úpravy práv a… Hearing will be held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva - úpravu… Hearing will be held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Hearing will be held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vrátenie spôsobilosti na… Hearing will be held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o rozvod manželstva Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh o náhradu škody a… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o úpravu práv a povinností Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie mal. do náhradnej… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie mal. do náhradnej… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, na zmenu úpravy styku s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o neplatnosť kúpnej zmluvy a… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manž.-úpravu práv a… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o rozvod manželstva s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na mal. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.