JUDr. Silvia Walterová

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 206 hearings and 91 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava IV, we register 1,531 hearings and 1,167 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 16 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1066 days in the period and was assigned on average 21 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 390 – 416. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 59.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 125
 • Number of Affirmed Decisions – 74

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.5% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 259 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 436 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 99 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 22.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 95.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 646 days and on average was assigned 197 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 78
 • Number of confirmed judgements – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 251 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 336 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 101 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 28% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 84,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Určovacie žaloby – 1 deň, Seminár sudcov obvodu KS – 2 dni, Právo na súdnu ochranu, aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi – 2 dni.
 • 2012 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností v termíne 18.6.–19.6.2012 – 2 dni; 2013 – Určovacie žaloby – 1 deň, Seminár sudcov obvodu KS – 2 dni, Právo na súdnu ochranu, aktuálna judikatúra ÚS SR v praxi – 2 dni.
 • 2012 – Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností v termíne 18.6.–19.6.2012 – 2 dni

Published judgements

 1. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Nájomná zmluva
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti a iné Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - 262,429,68 CZK Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 412,82 EUR s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť právnych úkonov Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zmluvy Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 7 000,- € s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 209 711,08 € s prísl. Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že nedošlo k prechodu… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.