JUDr. Iveta Willantová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 2 391 pojednávaní a 907 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1550 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 112 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 17 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 538. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 49% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 259
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 127

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 105,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 89 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 36 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 40,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1108 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 82 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 16.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 576 – 590. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 40,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 177
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 72

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 142 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 118 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 48 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 40,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 99,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 668 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 100 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 34,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 63
 • Počet potvrdených odvolaní – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 149 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 84 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 40 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 3,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 6 dní.
 • 2011 – SEMINÁR – 2 dni; 2013 – Seminár – 6 dní.
 • 2011 – SEMINÁR – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Trestné činy proti republike
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba § 158 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – M. S.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 277/1,2c,3a Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – H. C.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – T. U.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – N. S.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – R. T.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba § 277/1,2c,3a Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – X. P.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba - § 212/1a, b… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – F. I.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba - § 245/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – F. G.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba §212/1a,b,g/2b Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – Q. O.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba § 277/1,2b Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – K. G.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – L. Z.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – E. P.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba §201/1/2a,b… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – O. D.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba § 212/1g Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – P. H.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – A. K.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – R. H.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – N. U.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – G. P.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba § 207/1,3 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Iveta Willantová
  Obžalovaný – N. D.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.