JUDr. Alena Záhumenská

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, we register 248 hearings and 467 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 22 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for more than 25 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

We do not register any indicators for the judge yet.

Published judgements

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 12.947,44 € s… Hearing will be held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti, náhrada… Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie vlastníckeho práva… Hearing will be held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.626,17 EUR s… Hearing will be held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 8.557,11 € s… Hearing will be held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že zmluva je… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie do osobnej… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody 7.150,88 € a… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 9.000,- € s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť uznesení… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 4.716,14 € s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie vyživovacej… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu rozhodnutia OS… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do osobnej… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.