JUDr. Peter Zachar

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Rimavská Sobota, evidujeme 581 pojednávaní a 790 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1579 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 68 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 49 – 61 mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 89
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 68

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 73 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 55 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 6 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 10,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1116 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 43 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 30.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 48. – 53. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 51
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 38

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 72 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 62 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 8 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 12,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 98,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 673 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 41 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 17
 • Počet potvrdených odvolaní – 8

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 70 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 17 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 9 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 87,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 241. – 252. mieste. Za kvalitu získal 4,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni
 • 2013 – Znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu v zmysle § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 2012 – seminár Európsky zatýkací rozkaz – 2 dni, zasadnutia trestnoprávneho grémia v Omšení – 3 dni
 • 2012 – Znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu v zmysle § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2011 – Znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu v zmysle § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V agende zapisovanej do súdneho registra Er bola za pridelenú považovaná vec, v ktorej súd zastavil exekúciu, resp. ktorá bola sudcovi na tento účel predložená.; 2012 – Znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu v zmysle § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ; 2013 – Znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu v zmysle § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • 2011 – Znížený nápad z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu v zmysle § 35 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V agende zapisovanej do súdneho registra Er bola za pridelenú považovaná vec, v ktorej súd zastavil exekúciu, resp. ktorá bola sudcovi na tento účel predložená.
 • 2011 – 2 dni – seminár v Omšení, 1 deň – seminár v Banskej Bystrici, 1 deň – seminár v Omšení; 2012 – seminár Európsky zatýkací rozkaz – 2 dni, zasadnutia trestnoprávneho grémia v Omšení – 3 dni; 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni
 • 2011 – 2 dni – seminár v Omšení, 1 deň – seminár v Banskej Bystrici, 1 deň – seminár v Omšení

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 277 ods. 1, ods. 3 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – Miroslav Tybor
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – Linda Tamášová
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – Milan Rácz
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 194 odsek 1, odsek 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – Peter Sendrei
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 171 odsek 2 Tr. zákona Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – Róbert Rácz
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 odsek 1, odsek 3… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – Nikolas Dunka
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 156 ods. 1 Tr. zákona Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – Martin Ďurian
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 207 ods. 1, odsek 3 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – Róbert Szajkó
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 20, § 212 ods. 2 písm. d)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – Dezider Oláh
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 172 ods. 1 písm. c) Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 211 ods. 1 písm. b) Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – Július Boldi
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 277 ods. 1, ods. 3 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – Miroslav Tybor
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 194 odsek 1, odsek 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Peter Zachar
  Obžalovaný – Ondrej Sendrei
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.