Mgr. Pamela Záleská

 1. Active judge at the court Špecializovaný trestný súd, we register 1,115 hearings and 40 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Nitra, we register 1,064 hearings and 1,155 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 15 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2021

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1495 days in the period and was assigned on average 92 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 17.5 from 40 possible points and ranked on 506 – 524. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 56% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 207
 • Number of Affirmed Decisions – 116

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.8% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 4.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 138.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 129 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 66 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 51.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 98.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1073 days in the period and was assigned on average 62 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 17 from 40 possible points and ranked on 557 – 575. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 53.9% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 152
 • Number of Affirmed Decisions – 82

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.5% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 201 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 133 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 57 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 42.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 86.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 645 days and on average was assigned 79 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 37,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 64
 • Number of confirmed judgements – 24

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 105 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 63 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 43 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 62,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 118,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 402 – 415. mieste. Za kvalitu získal 4 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Trestné činy proti mieru
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277/1, 2a, 4; 296;… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277/1, 2a, 4; 296;… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277/1, 2a, 4; 296;… Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 261/1, 5; 225/1, 4a… Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277/1, 2a, 4; 296;… Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277/1, 2a, 4; 296;… Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277/1, 2a, 4; 296;… Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 336/1,2; 329/1,2;… Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 333/1, 2b Tr. zák. Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 333/1, 2b Tr. zák. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.