JUDr. Slávka Zborovjanová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 405 pojednávaní a 492 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 757 pojednávaní a 695 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 658 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 119 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 102
 • Počet potvrdených odvolaní – 53

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 423 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 305 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 179 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 96% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 663 – 669. mieste. Za kvalitu získal 3,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 10 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Školenie – 2 dni
 • 2011 – Školenie – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Opravné uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3.839,01 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 254,88 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 11.997,30 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 724,91 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 199,51 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 871,68 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.