JUDr. Agáta Burkušová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 3 442 pojednávaní a 2 507 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 17 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 8
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1124 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 63 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 5.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 646 – 647. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 1 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 57,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 181
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 104

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 1263,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 540 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 425 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 78,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 22,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 906 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 35 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 650 – 662. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 9.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 56,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 146
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 82

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 413 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 661 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 138 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 20,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 71,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 557 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 127 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 56,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 76
 • Počet potvrdených odvolaní – 43

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 333 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 226 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 123 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 106% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 509 – 518. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Školenie –1 deň
 • 2011 – Školenie – 2 dni; 2012 – Školenie –1 deň
 • 2011 – Školenie – 2 dni
 • 2011 –
 • 2011 –

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia, Prvostupňové nenapadnuté opravnými…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyporiadanie BSM po rozv. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie výživného + návrh na… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM manželov… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Schválenie právneho úkonu -… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie -… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie+úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej poivnnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 26 576,64 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.