JUDr. Róbert Zsiga

 1. Active judge at the court Okresný súd Košice I, we register 3,271 hearings and 5,162 judgements.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1456 days in the period and was assigned on average 45 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 140
 • Number of Affirmed Decisions – 98

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.1% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 3.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 401.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 197 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 98 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 49.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 134.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1036 days in the period and was assigned on average 33 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 168 – 193. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70.5% of cases. The average in the same agenda is 64.9%.

 • Number of Appellate Decisions – 105
 • Number of Affirmed Decisions – 74

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.1% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 3.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 258 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 155 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 58 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 37.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 114.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 622 days and on average was assigned 64 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 77,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 62
 • Number of confirmed judgements – 48

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 331 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 125 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 75 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 107,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 13.9.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP 2.časť.
 • 2012 – 13.9.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP 2.časť.
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.3.2011 (lSprR/20/2011) upravený pomer prideľovania vecí registra Exre za účelom zabezpečenia plynulého vybavovania vecí iných agiend.
 • 2011 – Opatrením predsedu súdu zo dňa 31.3.2011 (lSprR/20/2011) upravený pomer prideľovania vecí registra Exre za účelom zabezpečenia plynulého vybavovania vecí iných agiend.

Published judgements

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie zmluvnej pokuty vo… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6.814,20 EUR s prisl. Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.880,00 EUR s prísl. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.634.922,61 EUR s prísl.… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddlženia Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 73.103,87 EUR s prísl.… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddlženia Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11.874,35 EUR s prísl.… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddlženia Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 69.482,00 EUR s prísl.… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4.446,00 EUR s prísl.… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neodkladné opatrenie+ žaloba… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 16.978,92 EUR s prísl.… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.