Mgr. Patrícia Železníková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 235 pojednávaní a 470 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 20 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, 4 - ročný mandát.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 950 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 56 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 507 – 524. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 6.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 122
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 99

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 633 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 222 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 64 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 28,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 86,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 646 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 119 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 83,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 97
 • Počet potvrdených odvolaní – 81

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 195 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 132 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 88 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 131,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 119 – 123. mieste. Za kvalitu získal 10,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 2 dni
 • 2012 – Seminár – 7 dní
 • 2011 – seminár – 1 deň; 2012 – Seminár – 7 dní; 2013 – Seminár – 2 dni
 • 2011 – seminár – 1 deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmena zverenia Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a ÚPP k mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu úpravy styku otca s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. do SOS Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena ÚPP, nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.