JUDr. Margita Žilková

 1. Active judge at the court Okresný súd Rimavská Sobota, we register 1,520 hearings and 2,166 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1540 days in the period and was assigned on average 21 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 36 from 40 possible points and ranked on 2. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 21 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 90.2% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 184
 • Number of Affirmed Decisions – 166

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.8% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 0.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 117 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 42 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 11 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 26.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 204.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1072 days in the period and was assigned on average 25 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 33.5 from 40 possible points and ranked on 13 – 14. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 15 out of 15 points
 • Effectivity – 18.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 90.2% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 122
 • Number of Affirmed Decisions – 110

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 0.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 232 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 392 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 62 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 15.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 111.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 634 days and on average was assigned 192 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 56,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 23
 • Number of confirmed judgements – 13

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 309 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 465 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 228 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 103,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 501 – 508. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 10 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč
 • 2012 – vzdelávacie podujatie "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)" – 1 deň, školenie v Omšení Vybrané problémy v O. s. p. – 2 dni
 • 2011 – 1 deň – seminár Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva, 2 dni – pracovné stretnutie sudcov občianskoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici – zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 2 dni – seminár Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností; 2012 – vzdelávacie podujatie "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)" – 1 deň, školenie v Omšení Vybrané problémy v O. s. p. – 2 dni ; 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč
 • 2011 – 1 deň – seminár Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva, 2 dni – pracovné stretnutie sudcov občianskoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici – zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 2 dni – seminár Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 165,48 € s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 714,78 Eur s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 1348,59 € s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 317,01 Eur s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 692,64 Eur s… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 1 182,34 € s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 424,54 Eur s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 792,16 Eur s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 337,50 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.