JUDr. Margita Žilková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Rimavská Sobota, evidujeme 1 732 pojednávaní a 2 423 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1540 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 21 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 36 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 2. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 21 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 90,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 184
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 166

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 117 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 42 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 11 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 26,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 204,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1072 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 25 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 33.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 13 – 14. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 18.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 90,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 122
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 110

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 232 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 392 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 62 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 15,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 111,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 634 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 192 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 56,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 23
 • Počet potvrdených odvolaní – 13

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 309 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 465 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 228 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 103,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 501 – 508. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 10 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč
 • 2012 – vzdelávacie podujatie "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)" – 1 deň, školenie v Omšení Vybrané problémy v O. s. p. – 2 dni
 • 2011 – 1 deň – seminár Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva, 2 dni – pracovné stretnutie sudcov občianskoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici – zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 2 dni – seminár Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností; 2012 – vzdelávacie podujatie "Technika pojednávania, konanie na súde, kontradiktórnosť civilného procesu (BB, ZA)" – 1 deň, školenie v Omšení Vybrané problémy v O. s. p. – 2 dni ; 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč
 • 2011 – 1 deň – seminár Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva, 2 dni – pracovné stretnutie sudcov občianskoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici – zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov, 2 dni – seminár Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 1 384,32 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 478,44 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 41,45 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, manželské výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1 244,56… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.