Mgr. Alica Žingorová

 1. Active judge at the court Okresný súd Rimavská Sobota, we register 2,835 hearings and 2,521 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1563 days in the period and was assigned on average 53 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 156 – 178. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 75.7% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 226
 • Number of Affirmed Decisions – 171

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.6% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 182.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 137 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 48 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 35% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 98.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1095 days in the period and was assigned on average 44 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 31 from 40 possible points and ranked on 41 – 47. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 19 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 80.9% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 152
 • Number of Affirmed Decisions – 123

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.7% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 244 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 418 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 40 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 9.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 112.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 656 days and on average was assigned 154 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 42
 • Number of confirmed judgements – 23

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 264 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 271 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 111 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 39,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 94,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 438 – 457. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč, seminár "The Charter of Fundamental rights of the European Union in practice", Akadémia Európskeho práva ERA, Krakow – 2 dni ako poslucháč
 • 2012 – seminár "Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2. časť (Banská Bystrica, Žilina) – 1 deň, vzdelávacie podujatie "I. Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001); II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II" – 2 dni, ostatné školenia – 1 deň
 • 2011 – 2 dni – seminár Vnútroštátne aplikácie práva EÚ v aktuálnej súdnej praxi, prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ (projekt NFM), 2 dni – seminár Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologické minimum, sudcovská tvorba práva, 1 deň – seminár Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva, 2 dni – pracovné stretnutie sudcov občianskoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici – zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov 2 dni – ; 2012 – seminár "Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2. časť (Banská Bystrica, Žilina) – 1 deň, vzdelávacie podujatie "I. Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001); II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II" – 2 dni, ostatné školenia – 1 deň ; 2013 – pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici v Omšení – 2 dni, seminár "Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní" – Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici – 1 deň ako poslucháč, seminár "The Charter of Fundamental rights of the European Union in practice", Akadémia Európskeho práva ERA, Krakow – 2 dni ako poslucháč
 • 2011 – 2 dni – seminár Vnútroštátne aplikácie práva EÚ v aktuálnej súdnej praxi, prejudiciálne konanie pred Súdnym dvorom EÚ (projekt NFM), 2 dni – seminár Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom – metodologické minimum, sudcovská tvorba práva, 1 deň – seminár Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva, 2 dni – pracovné stretnutie sudcov občianskoprávneho kolégia v pôsobnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici – zjednotenie postupu a stanovísk sudcov jednotlivých súdov 2 dni –

Published judgements

 1. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody a… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na mal.… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody a… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do výchovy a určenie… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, povolenie uzavrieť manželstvo Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránenie neoprávnenej… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do náhradnej osobnej… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.