JUDr. Zoltán Orlai

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Veľký Krtíš, evidujeme 722 pojednávaní a 2 368 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 448 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 34 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 32.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 13 – 15. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 91,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 23
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 21

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 110,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 87 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 16 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 18,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 125,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba - o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zapl. 204,05 Eur istiny s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 340,42 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 56,74 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapl.528,40 Eur istiny s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, NÁVRH na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 272,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Zoltán Orlai
  Obžalovaný – ["F", "R"]
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 320 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapl. 3 411,39 Eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapl. 27 285,47 Eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Zoltán Orlai
  Obžalovaný – ["X", "Z"]
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Veľký Krtíš
  Sudca – JUDr. Zoltán Orlai
  Obžalovaný – ["N", "E"]
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.