Mgr. Jozef Chovan

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Martin, evidujeme 398 pojednávaní a 3 005 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody - zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie istiny vo… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 405,66 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO + zverenie do… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 47000 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 734,48 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 227,63 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5607,41 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6082,77 EUR Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 372,63 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 28523,34 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti darovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.