Mgr. Jozef Chovan

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Martin, evidujeme 284 pojednávaní a 2 898 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1370,27 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 263 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 24767,98 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, NÁVRH NA VYDANIE PLATOBNÉHO… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Predmetom podania je návrh na… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie existencie vecného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 183,87 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určovacia žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 725,56 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.858,46 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 51.809,36 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh matky na úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, pozbavenie spôsobilosti Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena miesta výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.