Mgr. Vladimír Gurka

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Stará Ľubovňa, evidujeme 813 pojednávaní a 1 580 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie vlastníckeho práva a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 276 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207, ods. 1, Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – Mgr. Vladimír Gurka
  Obžalovaný – ["X", "V"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žalobe na vypratanie nebytového… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin § 189 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – Mgr. Vladimír Gurka
  Obžalovaný – ["J", "W"]
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 289, ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – Mgr. Vladimír Gurka
  Obžalovaný – ["E", "A"]
 7. Predbežné prejednanie sporu, Návrh na vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žalobe na vypratanie nebytového… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1042,48 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Predbežné prejednanie sporu, zaplatenie 72.000 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 352 ods. 1, 3… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – Mgr. Vladimír Gurka
  Obžalovaný – J. H.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na prepust. z ochr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 276 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 68,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Vyhlásenie rozsudku, Určenie práva zodpovedajúceho vecnému… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.