Mgr. Vladimír Gurka

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Stará Ľubovňa, evidujeme 683 pojednávaní a 1 386 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie práva zodpovedajúceho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie spoluvlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 536,93 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie práva zodpovedajúceho… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 352 ods. 1, 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – Mgr. Vladimír Gurka
  Obžalovaný – Vratislav Stanislav
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin § 189 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – Mgr. Vladimír Gurka
  Obžalovaný – Peter Kostecký
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 710,84 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 189 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – Mgr. Vladimír Gurka
  Obžalovaný – Peter Kuľanda
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 3 205,45 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie hnuteľnej veci Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 189 ods. 1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 352 ods. 1, 3… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – Mgr. Vladimír Gurka
  Obžalovaný – C. G.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 194 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – Mgr. Vladimír Gurka
  Obžalovaný – V. Q.
 10. Vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 3 422,42 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.