JUDr. Ľubica Cambelová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Levice, evidujeme 3 532 pojednávaní a 2 345 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1498 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 34 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 177
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 135

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 350 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 421 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 347 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 82,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 372% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1065 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 38 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 16 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 591 – 600. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 4 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 97
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 79

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 604 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 1310 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 482 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 36,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 72,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 660 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 239 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 68
 • Počet potvrdených odvolaní – 55

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 574 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 587 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 356 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 59,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 90,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 519 – 534. mieste. Za kvalitu získal 13 z 15 možných bodov, za efektivitu 5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudkyňa nemala znížený nápad.
 • 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – nemá znížený nápad ; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu; 2013 – Sudkyňa nemala znížený nápad.
 • 2011 – nemá znížený nápad
 • 2011 – 0 ; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x; 2013 – Nevykazujeme účasť.
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 13.332,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 100,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 83,42 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 80,64 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6.697,00 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, právo prechodu a prejazdu cez… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.986,73 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.311,27 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 290,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.240,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 39.488,23 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 16.585,47 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.619,97 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 786,9 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 13.332,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.143,56 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.