JUDr. Daniel Marcián

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 992 pojednávaní a 781 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Kežmarok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 083 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie priemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 69.47% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 95 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 113.38%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 253 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 178 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 175.192. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 106 nevybavených vecí. Z nich 28.30% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 157 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 222 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 194 ods.1,2… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 222 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 172 ods.3,4… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 2.423,80 €… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 278 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 222 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 222 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 278 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 194 ods.1,2… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 222 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na obnovu konania Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zmenu OL Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zmenu OL Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 222 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.