JUDr. Daniel Marcián

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 533 pojednávaní a 458 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Kežmarok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 083 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spätvzatie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie vlatníctva k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.072,94 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2080.98 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 23269,97 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5448,28 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5.000,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 726.48 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 16.365,56 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že vec patrí do… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zrušenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1944,05 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.