JUDr. Daniel Marcián

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 359 pojednávaní a 278 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Kežmarok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 125 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, na vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 345,74 eur s prísl.. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o neplatnosť zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 247,88 eur s prísl.. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.650,40 eur s prísl.. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na zaplatenie istiny vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie podiel.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 115,2 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zrušenie BSM za trvania manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie podiel.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 570,37 eur s prísl.. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 249,28 eur s prísl.. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.028,49 eur s prísl.. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.820,- eur s prísl.. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.