JUDr. Daniel Marcián

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 376 pojednávaní a 311 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Kežmarok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 125 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Dedičské právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zvýšenie vyživovacej povin. voči… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 30.478,61 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie podiel.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 12.347,67 €… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zrušenie rozhodcovského rozsudku Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 281,82 EUR Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3501.16 EUR s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 93,87 eura s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, na vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 345,74 eur s prísl.. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o neplatnosť zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 247,88 eur s prísl.. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.650,40 eur s prísl.. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na zaplatenie istiny vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.