JUDr. Daniel Marcián

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 399 pojednávaní a 344 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Kežmarok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 125 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 350,79 eura s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na konanie vo veciach výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 683,80 s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na určenie manželského výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 375,34 eura s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2286,12 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie sumy 8.000,00 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zvýšenie vyživovacej povin. voči… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 899,99 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.