JUDr. Daniel Marcián

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 469 pojednávaní a 373 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Kežmarok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 048 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 70,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 23269,97 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.921,39 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie sumy 8.000,00 eur… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 16.365,56 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného pre plnoletú… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.329,- eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.954,53 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zruš. vec. bremena a o zrušenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6.948,16 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.164,39 eura s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 532,51 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zruš. a vypor. podiel.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.157,11 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žiadosť o platenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 937,86 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.