JUDr. Daniel Marcián

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 432 pojednávaní a 308 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Kežmarok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 046 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 10.000,- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 577,24 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 16.395,91 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie sumy 8.000,00 eur… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 10.000,- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, na vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 665,27 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie otcotvstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1276,24 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 550,03 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie BSM za trvania… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 663,88 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 640,55 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žalobao vydanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.