Mgr. Katarína Arnouldová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 398 pojednávaní a 361 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Piešťany, evidujeme 1 386 pojednávaní a 1 444 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 18 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 987 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 47 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 14 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 650 – 662. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 8 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 142
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 89

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 496 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 576 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 365 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 63,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 637 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 232 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 99
 • Počet potvrdených odvolaní – 65

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 677 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 631 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 394 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 12,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 679 – 681. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 3,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 30.10.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Rozvod (výška výživného....)" – 1 deň
 • 2012 – 5.12.2012 "Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty" – Justičná akadémia Pezinok
 • 2011 – 22.3.2011 – "Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu"; 2012 – 5.12.2012 "Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty" – Justičná akadémia Pezinok; 2013 – 5. – 7.6.2013 – Inštitút Omšenie – porada sudcov – 3 dni 30.10.2013 – Justičná akadémia Pezinok – "Rozvod (výška výživného....)" – 1 deň
 • 2011 – 22.3.2011 – "Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu"

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.453,30 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie priebehu hranice medzi… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie primeraného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vzájomnej žalobe žalovaných o… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.804,59 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu úpravy práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť zmluvy a neplatnosť… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 12.570,94 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.