JUDr. Diana Cviková

 1. Active judge at the court Okresný súd Nové Zámky, we register 2,746 hearings and 1,351 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 14 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1485 days in the period and was assigned on average 91 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 30 from 40 possible points and ranked on 28 – 33. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 13.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 84.8% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 264
 • Number of Affirmed Decisions – 224

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.7% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 1.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 88.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 69 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 27 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 39.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 106% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1053 days in the period and was assigned on average 66 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 32.5 from 40 possible points and ranked on 18 – 21. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 20.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 82.9% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 164
 • Number of Affirmed Decisions – 136

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.9% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 79 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 59 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 18 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 30.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 111.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 620 days and on average was assigned 119 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 77
 • Number of confirmed judgements – 62

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 16 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 11 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 113,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 29. 3. – 30. 3. 2012 – Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie
 • 2012 – 29. 3. – 30. 3. 2012 – Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 odsek 1/ Tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – N. B.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zmenu výkonu… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – E. F.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 208 odsek 1 písmeno a… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – R. D.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 171 odsek 2 Tr. zák. Hearing will be held on

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 201odsek 1, odsek 2… Hearing will be held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 211 odsek 1 písmeno b… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – A. R.
 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 odsek 1 , odsek 4… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – O. V.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 odsek 1 Tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – R. T.
 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zmenu ochranného… Hearing will be held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na povolenie obnovy… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – H. X.
More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 211 odsek 1 písmeno… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – Q. A.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, schválenie dohody o vine… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – M. Q.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 odsek 3 písmeno b)… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zmenu ochrannej… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – I. C.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 171 odsek 2 Tr. zák. Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 194 odsek 1, odsek 2… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – N. G.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 208 odsek 1 písmeno a… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – B. L.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212/1g Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – B. I.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 155 odsek 1/Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – T. G.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 odsek 1/ Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nové Zámky
  Judge – JUDr. Diana Cviková
  Defendant – P. Q.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.