Mgr. Alena Čakváriová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 193 pojednávaní a 83 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 1 821 pojednávaní a 1 250 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1050 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 81 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 542 – 556. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 149
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 91

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 316 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 261 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 136 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 52,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 625 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 172 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 90
 • Počet potvrdených odvolaní – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 194 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 139 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 71 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 112% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Zastavený nápad v agende C z dôvodu vybavovania agendy P.
 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil 2x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.
 • 2012 – Sudca mal zastavený nápad do odd. C, V ostatných oddeleniach nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity organizovanej Justičnou akadémiou a 1x vzdelávacej aktivity v máji 2011 v Omšení, organizovanou Krajským súdom Bratislava; 2012 – Sudca sa zúčastnil 2x na vzdelávacej aktivite. Poskytnutý údaj je čerpaný zo stránky Justičnej akadémie SR.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – sudca sa 1x zúčastnil vzdelávacej aktivity organizovanej Justičnou akadémiou a 1x vzdelávacej aktivity v máji 2011 v Omšení, organizovanou Krajským súdom Bratislava
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca mal zastavený nápad do odd. C, V ostatných oddeleniach nemal znížený nápad. ; 2013 – Zastavený nápad v agende C z dôvodu vybavovania agendy P.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, námietka zaujatosti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželsta a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva + ÚVRPaP Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, ÚVRPaP Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného na manželku Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Ustanovenie poručníka Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného na maloleté… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a ÚPP na čas… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.