JUDr. Erika Čanádyová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 1 pojednávanie a 32 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 514 pojednávaní a 905 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, plávajúce zariadenie-hausbót Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudcovia – JUDr. Erika Čanádyová a JUDr. Jozef Milučký
  Navrhovateľ – C. U.
  Odporca – O. H.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Erika Čanádyová, JUDr. Jana Martinčeková a Mgr. Nora Tomková
  Navrhovateľ – ["X", "L"]
  Odporca – ["M", "W"]
 3. Vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č. 16/13354/15/RR z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – U. N.
  Odporca – G. X.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – E. T.
  Odporca – D. H.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh.č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – D. J.
  Odporca – N. Q.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – P. X.
  Odporca – Z. L.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh.č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – U. Y.
  Odporca – X. T.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – J. R.
  Odporca – M. Y.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – N. A.
  Odporca – X. A.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – B. Y.
  Odporca – W. N.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.