JUDr. Erika Čanádyová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 rozhodnutie.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 513 pojednávaní a 959 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Dôchodky
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a postupom…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č. 16/13354/15/RR z 11.08.2015 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o., Čadca
  Odporca – Úrad pre reguláciu sieť. odvetví-Regulačná rada
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh. KRPZ-ZA-KDI-SK-3/2016 z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – Anna Cubinková
  Odporca – Krajské riaditeľstvo PZ SR v Žiline, KDI
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh.č.: AA/2012/10730-OPHN… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – Bc. Mária Šinková
  Odporca – Ústredie práce,soc.vecí a rodiny, Bratislava
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – MJ & partners, s.r.o.
  Odporca – Okresný úrad Žilina, odbor výst. a byt. politiky
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh.č.: 45/20783/13/RR z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – BELKAM, s.r.o., Martin
  Odporca – Úrad pre reguláciu sieť.odvetví-Regulačná rada
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.: 1100308/1/345911/2014 z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – IMI SPED, s.r.o., Žilina
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – Ing. Ľubica Hojstričová
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – ELASTIK-M, s.r.o., Martin
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č. KRPZ-ZA-KDI-SK-51/2014 z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – Jozef Meško
  Odporca – Krajské riaditeľstvo PZ SR v Žiline, KDI
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č. 1100308/1/344963/2014 z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – ELASTIK - M, s.r.o., Martin
  Odporca – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.