JUDr. Erika Čanádyová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 4 pojednávania a 63 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 514 pojednávaní a 912 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Konkurz
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 22 333,4 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, stavebné konanie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudcovia – JUDr. Jozef Milučký a JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – Y. E.
  Odporca – Z. B.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, hospodárska súťaž Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudcovia – JUDr. Ivan Rumana a JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – I. V.
  Odporca – D. A.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, plávajúce zariadenie-hausbót Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Najvyšší súd Slovenskej republiky
  Sudcovia – JUDr. Jozef Milučký a JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – C. U.
  Odporca – O. H.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudcovia – JUDr. Jana Martinčeková, Mgr. Nora Tomková a JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – ["X", "L"]
  Odporca – ["M", "W"]
 6. Vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č. 16/13354/15/RR z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – U. N.
  Odporca – G. X.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – E. T.
  Odporca – D. H.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh.č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – D. J.
  Odporca – N. Q.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – P. X.
  Odporca – Z. L.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh.č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Erika Čanádyová
  Navrhovateľ – U. Y.
  Odporca – X. T.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.