JUDr. Angela Čechová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 131 pojednávaní a 256 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 25 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie neplatnosti ukončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 33,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 255,13 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zdržanie sa neoprávnených… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 313,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 145,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 401,59 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 039,11 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.