JUDr. Ivica Čelková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 59 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 156 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Vedúca organizačno-právneho oddelenia JUDr. Ľubica Maukšová, Zvjs.
 • Vyšší súdny úradník Mgr. Andrej Maukš, súd.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Vedúca organizačno-právneho oddelenia JUDr. Ľubica Maukšová, Zvjs.
 • Vyšší súdny úradník Mgr. Andrej Maukš, súd.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6425,71 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6.933,87 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.415,66 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody v sume 10.350… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vrátenie daru + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 510 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.250 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.745,83 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 531,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.