JUDr. Ján Auxt

 1. Aktívny predseda na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 62 pojednávaní a 270 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 8 rozhodnutí.
 3. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: od 4. júla 2002 má prerušený výkon funkcie sudcu § 24 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. - t. č. vykonáva funkciu sudcu na Ústavnom súde SR.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba s návrhom na vydanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 699,6 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zákaz vstupovať do… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zákaz vstupovať do… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zákaz vstupovať do… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 644,09 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie PR o sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 27 780, 19 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.