JUDr. Ján Auxt

 1. Aktívny predseda na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 95 pojednávaní a 3 rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 8 rozhodnutí.
 3. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
  Poznámka: od 4. júla 2002 má prerušený výkon funkcie sudcu § 24 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. - t. č. vykonáva funkciu sudcu na Ústavnom súde SR.
 4. Neaktívny predseda na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 64 pojednávaní a 371 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 26 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť závetu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie maloletého do… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 231,88 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o splnenie povinnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, ochranu autorských práv a o… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 567,71 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.