Mgr. Eva Vallová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava V, evidujeme 532 pojednávaní a 360 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Cenné papiere
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Cenné papiere
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Cenné papiere
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zapl. 4 919,20 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Vydanie PR pre 97 797,58 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Vydanie PR pre 1 844,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4 819,44 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie PR pre 1 167,60 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie rozodcovskéo rozsudku Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti odstúpenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie nebytového priestoru Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.