JUDr. Mária Červenáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Levice, evidujeme 2 471 pojednávaní a 2 527 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1371 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 29 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 30.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 22 – 27. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 18.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 176
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 142

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 250,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 190 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 138 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 72,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 243% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1000 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 31 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 97
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 71

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 354 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 916 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 281 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 30,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 87% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 616 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 113 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 55
 • Počet potvrdených odvolaní – 36

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 654 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 292 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 183 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 43% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 12,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 682 – 687. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 4,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudkyňa sa zúčastnila na vzdelávacích aktivitách 4x.
 • 2013 – Do 1.6.2013 vykonávala funkciu podpredsedníčky súdu a súčasne zastupovala predsedu súdu v celom rozsahu jeho práv a povinností. Do tohto obdobia nebol sudkyni prideľovaný nápad v agende C. Dodatkom č.5/13 pod SPR 677/13 s účinnosťou od 13.6.2013 sa sudkyni prideľoval nápad v agende C.
 • 2012 – Vykonáva funkciu podpredsedníčky okresného súdu. Od 02.04.2012 zastupuje funkciku predsedu súdu v rozsahu jeho práv a povinností – DODATOK č. 4/12 k Rozvrhu práce OS Levice na rok 2012 – Spr. 416/12 – účinnosť 02. 04. 2012.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x
 • 2011 – Podpredsedníčka OS Levice – s poukazom na § 50 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení noviel mala v sledovanom období znížený nápad v agende C. Agendu D nevybavovala. Vybavovala sťažnosti v súlade s Rozvrhom práce Okresného súdu Levice na rok 2011, ktoré smerovali na prieťahy v konaniach C, Cb, P, D a Er. ; 2012 – Vykonáva funkciu podpredsedníčky okresného súdu. Od 02.04.2012 zastupuje funkciku predsedu súdu v rozsahu jeho práv a povinností – DODATOK č. 4/12 k Rozvrhu práce OS Levice na rok 2012 – Spr. 416/12 – účinnosť 02. 04. 2012. ; 2013 – Do 1.6.2013 vykonávala funkciu podpredsedníčky súdu a súčasne zastupovala predsedu súdu v celom rozsahu jeho práv a povinností. Do tohto obdobia nebol sudkyni prideľovaný nápad v agende C. Dodatkom č.5/13 pod SPR 677/13 s účinnosťou od 13.6.2013 sa sudkyni prideľoval nápad v agende C.
 • 2011 – Podpredsedníčka OS Levice – s poukazom na § 50 ods. 3 zák. č. 757/2004 Z.z. v znení noviel mala v sledovanom období znížený nápad v agende C. Agendu D nevybavovala. Vybavovala sťažnosti v súlade s Rozvrhom práce Okresného súdu Levice na rok 2011, ktoré smerovali na prieťahy v konaniach C, Cb, P, D a Er.
 • 2011 – 2 dni; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 4x; 2013 – Sudkyňa sa zúčastnila na vzdelávacích aktivitách 4x.
 • 2011 – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.170 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, odškodné 1000 € Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie 30 000 eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 11.353,78 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1349,21 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie čiastočnej neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 148,29 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.