JUDr. Jana Tomášová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 1 851 pojednávaní a 1 029 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 622 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 408 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 45 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 81 – 98. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 94,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 120
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 113

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 273,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 241 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 107 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 44,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Opravné uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok pre zmeškanie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 6300 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie, že žalovaný… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 104,12 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2125,21 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie čiastočnej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť rozhodnutí z… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6300 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 21 702,51 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 459,47 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 579,82 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1814,75 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 280,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 517,90 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 160.86 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1085,56 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 124,83 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 289,24 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 21 702,51 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.