JUDr. Mgr. Michaela Priesolová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 1 384 pojednávaní a 849 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Martin, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 33 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

  Dátum rozhodnutia je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Žilina
  Sudca – JUDr. Mgr. Michaela Priesolová
 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Dopĺňací rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti hlasovania… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 721,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.620,80 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného medzi… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.