Mgr. Ágnes Nagyová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 402 pojednávaní a 102 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Galanta, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 802 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie zmluvnej podmienky za… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie pôžičky Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 740.000,00 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9 240,46 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 994,09 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 821,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba - neplatnosť uznesení Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o ochranu osobnosti s nárok. na… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vec: Žaloba o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 273,90 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 70,70 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že žalobkyňa je… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatnie 4.410,78 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ochranu osobnosti s nárok.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1094,58 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody 53 069,97 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.