Mgr. Ágnes Nagyová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 841 pojednávaní a 302 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Galanta, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 831 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na zaplatenie sumy vo… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o urč., že zmluva o úvere je… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žalobcovia: 1. Alžbeta… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 293,55 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR- zaplatenie 568,06 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie zrážok zo mzdy Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajet. ujmy s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na určenie právnej… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 400 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatnie 4.410,78 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že zmluva č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR na zapl. 3.481,98 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajet. ujmy s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajet. ujmy s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 154597,20… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.