Mgr. Ágnes Nagyová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 483 pojednávaní a 161 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Galanta, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 802 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.020,95 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie rozkazu na… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, na zapl. 7.675 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody spôsob. nezák.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že k prechodu nájdu… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody na zdraví 14.378… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.772,13 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu nemajetkovej ujmy… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.260.643,63 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nákladov obhajoby -… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. sumy 57 868,29 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o plnenie vo výške 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, uplatnenie náhrady škody Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.