JUDr. Rudolf Čirč

 1. Aktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 18 pojednávaní a 133 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti okamžitého… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie existencie porušenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody spôsobenej pri… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie úrokov z omeškania Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť závetu a listiny o… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3 471,03 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.