JUDr. František Čisovský

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 2 130 pojednávaní a 8 123 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 24 rokmi, 4 - ročný mandát.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1518 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 81 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 180
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 129

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 272,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 262 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 158 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 60,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 216,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1097 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 55 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 304 – 323. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 122
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 85

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 306 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 313 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 148 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 47,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 659 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 107 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 67,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 71
 • Počet potvrdených odvolaní – 48

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 447 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 262 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 122 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 42,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 59% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 519 – 534. mieste. Za kvalitu získal 8,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,75 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 4.661,32 € Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 864,99 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Vyhlásenie rozsudku, Všeobecná agenda - Žaloba v sume 60,90… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Všeobecná agenda - Žaloba v… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 259,87 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 458,07 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 103,68 € s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Všeobecná agenda - Žaloba v… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Všeobecná agenda - Žaloba v… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 5 011,03 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 8.940,19 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4843,31 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 2 994 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 5 149,67 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 31.180,80 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 5 011,03 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 95,94 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 261,09 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.