JUDr. Miron Čiževský

 1. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 710 pojednávaní a 5 667 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 18 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 657 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 29 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 37
 • Počet potvrdených odvolaní – 23

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 666 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 208 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 102 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 61,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 650 – 653. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – 31.1.–1.2.2011 Exekučné právo, aplikačné problémy
 • 2011 – 31.1.–1.2.2011 Exekučné právo, aplikačné problémy

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o nahradenie vôle a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrat do krajiny obvyklého… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.529,07 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 27.145,11 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, manželské výživné Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, manželské výživné Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, manželské výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, manželské výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o nahradenie vôle a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, manželské výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vyslovenie osvojiteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrat do krajiny obvyklého… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.