JUDr. Miron Čiževský

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 372 pojednávaní a 4 689 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 657 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 29 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 37
 • Počet potvrdených odvolaní – 23

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 666 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 208 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 102 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 61,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 650 – 653. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – 31.1.–1.2.2011 Exekučné právo, aplikačné problémy
 • 2011 – 31.1.–1.2.2011 Exekučné právo, aplikačné problémy

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Dopĺňací rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o nahradenie vôle a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, manželské výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, manželské výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, manželské výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, vydanie nehnuteľnosti s prísl. a PO Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.