Mgr. Tomáš Saraka

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Kežmarok, evidujeme 1 086 pojednávaní a 1 333 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Bardejov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 186 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 5 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Dedičské právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3 000,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 3.518,43… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Predbežné prejednanie sporu, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6 976,04 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 883.24 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie165,00 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 906,36 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie priebehu hranice a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1180.32 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5076.39 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRH NA VYDANIE PLATOBNÉHO… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.