Mgr. Tomáš Saraka

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Kežmarok, evidujeme 1 152 pojednávaní a 1 397 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Bardejov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 186 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 5 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Predbežné prejednanie sporu, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie bezúročnosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9495,33 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5 649,59 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2642.56 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie sumy vo… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 896,21 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 13 107,57 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3 091,06 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 497,24 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 5.814,05… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 3.518,43… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Zdržanie sa použitia Dohody o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.