JUDr. Ivana Dančová

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava II, we register 3,958 hearings and 3,014 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 17 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1382 days in the period and was assigned on average 14 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 14.5 from 40 possible points and ranked on 575 – 580. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 10 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 57.9% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 209
 • Number of Affirmed Decisions – 121

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.6% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 491.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 210 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 155 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 73.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 175.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 982 days in the period and was assigned on average 16 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 444 – 466. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 57.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 137
 • Number of Affirmed Decisions – 79

An appeal against the judge's judgements is filed in 8% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 240 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 312 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 142 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 45.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 101.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 565 days and on average was assigned 141 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 49,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 71
 • Number of confirmed judgements – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 193 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 227 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 165 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 119,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 509 – 518. mieste. Za kvalitu získal 4,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej vzdelávacej aktivite.
 • 2012 – Sudca mal zastavený nápad.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít; 2012 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej vzdelávacej aktivite.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca mal zastavený nápad.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Published judgements

 1. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 2 679,17 €… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie darovacej zmluvy Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11.604 € s prísl. Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 9.000 EUR s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vypratanie… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 3 437,84… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vyporiadanie BSM Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 27 238,18 € s prísl.… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2811,73 EUR s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 114,22 € s prísl. (upomínacie… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 309,70 € s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 78 € s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz - 81,70 € s… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 7 € s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 710,83 € s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 89,90 € s prísl. (upomínacie… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 89,90 € s prísl. (upomínacie… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, platobný rozkaz - 1 294,93 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.