JUDr. Ivana Dančová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 3 383 pojednávaní a 2 589 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 16 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1382 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 14 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 14.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 575 – 580. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 10 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 57,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 209
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 121

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 491,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 210 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 155 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 73,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 175,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 982 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 444 – 466. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 57,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 137
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 79

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 240 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 312 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 142 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 45,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 565 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 141 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 49,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 71
 • Počet potvrdených odvolaní – 35

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 193 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 227 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 165 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 50,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 119,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 509 – 518. mieste. Za kvalitu získal 4,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej vzdelávacej aktivite.
 • 2012 – Sudca mal zastavený nápad.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít; 2012 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej vzdelávacej aktivite.
 • 2011 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad; 2012 – Sudca mal zastavený nápad.
 • 2011 – sudca nemá znížený nápad

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Dedičské právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 69 572 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o uloženie povinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neexistencie práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 8 000 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody a náhrada… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody - 46 356,73 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 4 115,16 €… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 1 379,63 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody spôsobenej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 204,84 € Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 198 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 70,70 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 39 810,35 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti darovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že žalobcovia sú… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.