JUDr. Johana Máčajová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 515 pojednávaní a 538 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 9 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok pre zmeškanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 13… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy vo… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 13… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 74,41… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, výchovné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 12… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.