JUDr. Petra Lacková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 73 pojednávaní a 21 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Martin, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 234 rozhodnutí.
 3. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Ružomberok, evidujeme 878 pojednávaní a 591 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2021

None

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zmena zverenia do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava výkonu rod. práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava výkonu rod. práv a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na dospelé… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava výkonu rod. práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie dieťaťa do… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na dospelé… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.