JUDr. Petra Lacková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Ružomberok, evidujeme 213 pojednávaní a 152 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Martin, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 224 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Pracovné právo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Nájomná zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie výživného pre mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh striedavá osobná… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh striedavá osobná… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zmenu rozhodnutia o úprave… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 151,56 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vyplatenie mzdy a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.