Mgr. Robert Droppa

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 772 pojednávaní a 2 477 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zdržanie sa zásahov… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že úver zo zmlúv… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.732,83 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Predbežné prejednanie sporu, Návrh na zvýšenie výživného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o neplatnosť závetu Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.