JUDr. Erika Tischlerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 1 048 pojednávaní a 772 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Levice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 763 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o ochranu práv… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2385,22 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2727,41 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 794,54 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 128 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody a pomajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 163,64 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 15 835,25 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na nariadenie NO zdržať… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 128 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 1139,42 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 1949,35 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 100 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na nariadenie NO zdržať… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3171,82 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2228,79 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zapl. 70,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1178,93 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.