JUDr. Erika Tischlerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 1 194 pojednávaní a 1 297 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Levice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 760 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 15.000,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9.653,56 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody a pomajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zapl. 210,51 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9720 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 182,69 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 907,73 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 4707,02 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 6506,45 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 200.-eur s prísl Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 15132,69 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 455,31 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 877,49 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 1020,86 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3696,22 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 42 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zapl. 915,35 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na určenie, že… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 911,35 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1176,31 Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.