JUDr. Erika Tischlerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 1 342 pojednávaní a 1 463 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Levice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 810 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6428,27 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 11580 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6 954,15 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1965,41 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 109,63 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 115,17 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9.653,56 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1779,90 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 28,42 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na obnovu konania Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 421,05 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 100,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl.2 164,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 502,49 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie, že… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2129,08 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1170,86 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.