JUDr. Erika Tischlerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 997 pojednávaní a 772 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Levice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 766 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o neplatnosť závetu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 1139,42 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3171,82 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zapl. 70,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1178,93 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zapl. 660.-eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 2794,67 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 1910,88 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 1000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zapl. 872,85 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na začatie konania o… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 395,27 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3171,82 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 311,7 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 17.000,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 56 863,59 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 400 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 464,71 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.