JUDr. Vladimír Donič

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 4 686 pojednávaní a 2 418 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1535 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 56 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 12.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 607 – 612 mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 8 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 227
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 133

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 703,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 216 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 169 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 78,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 175% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1114 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 55 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601. – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 139
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 72

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 306 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 531 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 164 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 30,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 85,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 669 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 184 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 82
 • Počet potvrdených odvolaní – 43

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 131 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 123 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 48 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 269. – 285. mieste. Za kvalitu získal 5,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Porada sudcov KS Prešov – 2 dni
 • 2012 – odborný seminár 2 dni, školenie 1 deň
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – l deň; 2012 – odborný seminár 2 dni, školenie 1 deň; 2013 – Porada sudcov KS Prešov – 2 dni
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – l deň
 • 2011 – od 1.9.2011 znížený nápad v agende C na 1/3, od 1.9.2011 zvýšený nápad v agende P na 2/3
 • 2011 – od 1.9.2011 znížený nápad v agende C na 1/3, od 1.9.2011 zvýšený nápad v agende P na 2/3

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 434.414,35 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3000 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o urč. vlast. práva k nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 561,88 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, na vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 581,59 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 681,97 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 632,09.- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 689,60 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Vyhlásenie rozsudku, o vyslovenie nepl. zvolania a konania zhr.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 693,39.- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o primerané zadosťučinenie vo… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o príspevok na výživu rozvedeného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 939,13 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 681,97 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, na určenie otcovstva k mal. dieťaťu Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.