JUDr. Vladimír Donič

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 3 417 pojednávaní a 1 755 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 0
 • prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1114 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 55 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku year celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601. – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 139
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 72

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 306 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 531 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 164 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 30,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 85,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 669 dní a v priemere mu za 10 dní bolo pridelených 184 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 82
 • Počet potvrdených odvolaní – 43

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 131 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 123 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 48 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 269. – 285. mieste. Za kvalitu získal 5,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Porada sudcov KS Prešov – 2 dni
 • 2012 – odborný seminár 2 dni, školenie 1 deň
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – l deň; 2012 – odborný seminár 2 dni, školenie 1 deň; 2013 – Porada sudcov KS Prešov – 2 dni
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – l deň
 • 2011 – od 1.9.2011 znížený nápad v agende C na 1/3, od 1.9.2011 zvýšený nápad v agende P na 2/3
 • 2011 – od 1.9.2011 znížený nápad v agende C na 1/3, od 1.9.2011 zvýšený nápad v agende P na 2/3

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9 200,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody z ublíženia na zdraví a o… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie naplatnosti zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva a úpravu práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM po rozvode manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o priznanie nemajetkovej ujmy vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyhlásenie neplatnosti právn. úk. s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vysporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 400.- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 261.758,33 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie uznesenia o schválení zmieru Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody z ublíženia na zdraví a o… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, na zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie naplatnosti zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.