Mgr. Daniela Drnáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 320 pojednávaní a 282 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 12 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 3 a prieťahy pred pridelením veci 3.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 629 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 49 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 69,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 78
 • Počet potvrdených odvolaní – 54

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 23,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 808 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 259 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 231 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 71,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 89,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 10,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 708 – 710. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 4,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 2 dni
 • 2012 – Seminár – 3 dni
 • 2011 – Seminár – 1; 2012 – Seminár – 3 dni; 2013 – Seminár – 2 dni
 • 2011 – Seminár – 1
 • 2011 – Oddelenie bolo vytvorené len z reštančných vecí starších ako 4 roky.
 • 2011 – Oddelenie bolo vytvorené len z reštančných vecí starších ako 4 roky.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určovacia žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 59.923,65 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, na náhradu ušlého zisku… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 70,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 2.680,40 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, O BEZDÔVODNÉ OBOHATENIE Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 175,- € a 110,64 €… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody spôsobenú… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 6.398,41 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie obsahu zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, na nahradenie prejavu vôle +… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 8.453,65 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR na zaplatenie istiny 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zaplatenie 217,40 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody a stratu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 59.923,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 70,70 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.