JUDr. Jana Dubivská

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Bardejov, evidujeme 1 208 pojednávaní a 1 209 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 1
 • prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1462 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 76 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 436 – 463 mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 110
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 75

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 263 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 147 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 50 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 34% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 91,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu SR voči sudcovi:

 • vydané – 1
 • prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1043 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 57 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 444. – 466. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12.5 z 25 bodov

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 88
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 59

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 327 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 218 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 96 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 44% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 96,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 622 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 89 prípadov v hlavných agendách.

Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 69,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 43
 • Počet potvrdených odvolaní – 30

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 246 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 150 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 88 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 44,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 124,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 143. – 153. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Od 1.1.2013 do 31.12.2013 vykonávala funkciu podpredsedníčky okresného súdu
 • 2013 – 30.10.2013–31.10.2013–Celokrajský vzdelávací seminár orgnizovný Krajským súpdom v Prešove určený pre sudcov prešovského kraja, Stará Lesná ,19.11.–21.11.2013–Seminár "Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom o určenie rozhodného práva"–Omšenie , 13.6.2013–14.6.2013 – Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva
 • 2012 – od 1.1.2012 – 31.12.2012 vykonávala funkciu podpredsedníčky okresného súdu
 • 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso–PATRIA
 • 2011 – § 50 ods. 3 zák.č. 757/2004 Z.z.; 2012 – od 1.1.2012 – 31.12.2012 vykonávala funkciu podpredsedníčky okresného súdu; 2013 – Od 1.1.2013 do 31.12.2013 vykonávala funkciu podpredsedníčky okresného súdu
 • 2011 – § 50 ods. 3 zák.č. 757/2004 Z.z.
 • 2011 – Projekt "Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva európskej únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky" – ESĽP v Štrasburgu a ESD v Luxemburgu – 3 dni,Práv. styk s cudzinou v kontexgte komunit.nariadení o doruč.súdnych a mimosúd.písomností,Omšenie–2dni, Aktuálna rozhod.činnosť SD EÚ–Aplikácia práva EÚ podľa Lisab.zmluvy,Omšenie–1 deň,Právomoc,uznávanie a výkon súd.rozh.v čl. štát. EÚ,Omšenie–2dni, Spoločné kolíégium občianskoprávne a obchodné, KS Prešov–1deň ; 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso–PATRIA; 2013 – 30.10.2013–31.10.2013–Celokrajský vzdelávací seminár orgnizovný Krajským súpdom v Prešove určený pre sudcov prešovského kraja, Stará Lesná ,19.11.–21.11.2013–Seminár "Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom o určenie rozhodného práva"–Omšenie , 13.6.2013–14.6.2013 – Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva
 • 2011 – Projekt "Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva európskej únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky" – ESĽP v Štrasburgu a ESD v Luxemburgu – 3 dni,Práv. styk s cudzinou v kontexgte komunit.nariadení o doruč.súdnych a mimosúd.písomností,Omšenie–2dni, Aktuálna rozhod.činnosť SD EÚ–Aplikácia práva EÚ podľa Lisab.zmluvy,Omšenie–1 deň,Právomoc,uznávanie a výkon súd.rozh.v čl. štát. EÚ,Omšenie–2dni, Spoločné kolíégium občianskoprávne a obchodné, KS Prešov–1deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Volebné veci
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Volebné veci
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Volebné veci
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Zmluva o úvere
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie istiny vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4592,38 EUR Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, samostatné konanie z 1Cb 254/2006 Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 389870 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1315,12 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 51.658,67 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie veci Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 555,89 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10.030,78 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o odporovateľnosť právneho… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 38.664,86 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8 114 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1411,26 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, na vydanie neodkladného opatrenia o… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Jana Dubivská
  Obžalovaný – Marek Kaleja
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 418,68 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Jana Dubivská
  Obžalovaný – Miroslav Staviarský
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 102,72 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.582,37 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.