JUDr. Mgr. Monika Dubjel

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 1 165 pojednávaní a 676 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 878 pojednávaní a 960 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 11 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesení… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5.987,23 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11 150,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 36 050,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zruš. a vypor. podiel.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 45 000,- € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.970,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zruš. a vypor. podiel.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 806,20 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 6.518,19 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3000,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 11 150,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 45 000,- € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.