JUDr. Mgr. Monika Dubjel

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 971 pojednávaní a 573 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Spišská Nová Ves, evidujeme 878 pojednávaní a 908 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 10 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok pre zmeškanie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť dobrovoľnej dražby… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9149,14 EUR s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 36 050,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 10 052 EUR s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti darovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zruš. a vypor. podiel.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 033,47 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1196.96 EUR s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 226.253,34 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie z užívania bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 60,60 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 341,92 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 72,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 1.996,71 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 3.375,94 EUR s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.