Mgr. Vladislav Ďurkáň

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Revúca, evidujeme 442 pojednávaní a 992 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 31 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného na mal. deti Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie práva spoločného nájmu… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 87 216,70 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie bezúročnosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na mal. deti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku s mal. dieťaťom Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do výchovy a určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie otcovstva a o… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 135,24 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 9 715 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, na určenie mena Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do výchovy a určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, ustanovenie opatrovníka + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.