JUDr. Martina Dubovcová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 874 pojednávaní a 565 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 7 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 457 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 25 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 12 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 689 – 691. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 38,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 155
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 60

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 9,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 695 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 474 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 240 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 50,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 170,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 176 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 356 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 337 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 321 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 157 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 55,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 09.10.2013 Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľa, nariadenia...), 28.–29.11.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky
 • 2013 – 09.10.2013 Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľa, nariadenia...), 28.–29.11.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky

Vynesené rozhodnutia

 1. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy – neplatná podmienka…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 548,93 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 175 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 3 368,83 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 1 369,47 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 3 261,85 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 1 617,09 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 3 610,12 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 125 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 125 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 125 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.