Mgr. Matúš Staríček

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 34 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 75 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 3. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Bardejov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 7 rozhodnutí.
 4. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Topoľčany, evidujeme 1 039 pojednávaní a 545 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 677,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie povinnosti zdržať sa… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.764,18 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, odstránenie neoprávnených… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie existencie záložného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.