JUDr. Petra Štefanko

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 36 pojednávaní a 23 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Košice I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 578 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Nájom a podnájom nebytových…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody spôsobenej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 755,53 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 60,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 94,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 87,24 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 165,97 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 39,53 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 3.749,74 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.