JUDr. Ladislav Duditš

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 132 pojednávaní a 650 rozhodnutí.
  Poznámka: - od 10. októbra 2019 vykonáva funkciu sudcu na Ústavnom súde SR.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.501,653 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 11.448,48 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dohody o… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neprijateľných… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie členstva v SBD II… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie predmetu dedičstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.634,31 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že úver je bezúročný… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 200,92 EUR. s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť dražby a určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.