JUDr. Michal Kubiš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava IV, evidujeme 2 000 pojednávaní a 1 326 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 5 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 898 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 15 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 32.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 13 – 15. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 19 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 84,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 146
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 123

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 235,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 113 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 66 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 58,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 239,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 475 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 22 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 541. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 7.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 73
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 55

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 428 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 498 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 101 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 20,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 66,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 43 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 291 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 5882 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ochrana osobnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vyporiadania BSM a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zaplatenie 498.155,69… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zaplatenie 337.218,46… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie rozhodnutia ktoré… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 1400,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie 9779,04… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zaplatenie 1.120,13 €… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 218,59 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zaplatenie 498.155,69… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vyporiadania BSM a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zaplatenie 3465,57 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zaplatenie 1 121,77 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na zaplatenie 9779,04… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zaplatenie 1892,20 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.